Karlstad   054-120 120   Åmål   0532-102 70   Trollhättan   0520-130 20  

Spontanansökan

Personlighetstester

Efter 20 år inom rekrytering så har vi valt ut dom bästa testerna som finns på marknaden

Vi har tillgång till ett stort utbud av färdighetstester, personlighetsformulär och psykometriska tester.

Färdighetstesterna

Är beprövade metoder för att bedöma avgörande faktorer för att någon ska vara lämpad för en tjänst, exempelvis problemlösning, kreativitet eller rationellt tänkande. Detta är anledningen till att våra kunder använder tester av detta slag i stor utsträckning.

Verbala och numeriska analytiska tester

Dessa tester görs ofta vid samma tillfälle. Det verbala testet mäter kandidatens förmåga att förstå och tolka skriftlig information och utifrån detta ta ställning till olika påståenden. Det numeriska testet mäter förmågan att förstå tabeller med statistiska och numeriska data samt förmågan att dra logiska slutsatser.

Personlighetsformulär

Dessa formulär används för att ta reda på vilket arbetssätt kandidaten föredrar. Besvara frågorna utifrån yrkesmässiga beteenden, inte hur man agerar i privatlivet. Den här informationen kan användas för att bedöma hur väl kandidaten skulle passa in i olika arbetsmiljöer och -grupper samt hur kandidaten skulle klara de krav som ställs på tjänsten. Frågorna kan bestå av påståenden där man ska svara om man instämmer eller inte instämmer med dessa. Det kan också hända att man får ett antal påståenden och blir ombedd att välja vilket som är mest respektive minst likt sig själv.

Är du på jakt efter nya talanger?

Kontakta oss

Karlstad
054-120 120

Åmål
0532-102 70

Trollhättan
0520-13020© 2021 Jobbakuten.se. Alla rättigheter förbehållna.